Vítáme vás na stránkách magazínu Moravský senior


Náš časopis, jehož vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace, je distribuován v Olomouckém kraji jednou měsíčně do klubů a domovů pro seniory, ordinací praktických lékařů a geriatrů, zdravotnických zařízení, lázní a kulturních domů. V naší distribuční databázi jsou i stovky jednotlivců, které o jeho zasílání požádaly.

Časopis distribuujeme zdarma, abychom jej nabídli i seniorům, kteří nemají dostatek finančních prostředků. Rozesíláme ho také elektronickou cestou, čímž přispíváme k vyšší počítačové gramotnosti seniorů. 

Naším cílem je neustále zlepšovat celkovou informovanost starší generace, která je mnohdy  zahlcena množstvím zpráv, neorientuje se v reklamních nabídkách a často se stává snadnou kořistí podvodníků. Proto seniorům předáváme pouze validní, odborné a ověřené zprávy, zajímavé postřehy a užitečné informace. Naším posláním je pomáhat jim i v oblasti práva, bezpečnosti a ochrany zdraví.  Součástí magazínu jsou rovněž pozvánky na kulturní a společenské akce v Olomouckém kraji.